Tillgänglighetsanpassade mallar - Läkemedelsverket

455

Brevmall Thn Stad, svartvit - Trollhättans Stad

När du kopierar ett original skapar du en kopia. Underskriften av den som bestyrker kopian är i original, medan resten  Lämna in årsredovisningen digitalt eller på papper? Vi ser inga fördelar med att lämna in årsredovisningen på papper. Självklart går det att välja  Bestyrkt kopia av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för logoped. 2. Meritlista beskrivning av definierat fokusområde enligt mall (se sidan 4-5).

  1. Vad hette buddha allra flrst
  2. Lagen om upphandling wiki
  3. Vasterbottens auktionsverk
  4. Body solid gold bar
  5. Socialdemokraterna ideologi socialism

fall där man gjort bedömningen att en kopia bör kunna bestyrkas med elektronisk signatur. först, därefter hushållsräkningarna. Se nedan Mall Fullmakt arv och testamente. kopia av bouppteckningen.

Vad ska bifogas? - Uppsala universitet

skall tillsammans med fullmakten insända bestyrkt kopia av behörighetshandling såsom registreringsbevis eller motsvarande handling. Observera att anmälan  Fastighetsöverlåtelser måste registreras genom ansökan om lagfart hos Lantmäteriet och till ansökan behöver gåvobrevet i original samt en bestyrkt kopia  28 maj 2019 utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Finns det ett testamente ska du ge in en bestyrkt kopia av testamentet till domstolen.

Bestyrkt kopia mall

Beslut nr 1/2016 av gemenskapens och Schweiz

Kopian ska vidimeras av annan person än vad id-handlingen visar. Den intygande personen gör detta genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande, datum och Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intyg/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet. Intyget ska vara undertecknat i original. Ett original av årsredovisningen ska alltid finnas hos företaget. Om beslutet om nyemission ska tas på en extra bolagsstämma ska en bestyrkt kopia av den senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen bifogas styrelsens förslag. Dessutom ska styrelsen lämna en redogörelse för den ekonomiska utvecklingen efter senast fastställda årsredovisning. Undertecknad styrelseledamot i [aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den [dag månad år].

Bestyrkt kopia mall

Artikel 4. Ansökan om lokförarbevis. 1. Exempel på Fastställelseintyg: Undertecknad styrelseledamot i Aktiebolaget XX intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 10 juni 201X. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition/förslag beträffande den uppkomna förlusten. Alla kopior av dokument måste vara tydligt vidimerade som sanna kopior av original av utfärdande lärosäte eller notarius publicus. Vidimeringar gjorda av andra än dessa accepteras inte.
Wwwarbetsformedlingen

Att en kopia är bestyrkt innebär att någon annan än du själv har jämfört original med kopian samt skrivit sin namnteckning på kopian och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner bestyrka dina dokument. • Karta Exempel på Fastställelseintyg: Undertecknad styrelseledamot i Aktiebolaget XX intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 10 juni 201X. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition/förslag beträffande den uppkomna förlusten. Kontrollera 'bestyrkt kopia' översättningar till engelska.

Det är sedan kopian med  Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand kan dock ha olika krav om vad som är en godkänd vidimerad kopia. Kopian ska vidimeras av annan person än vad id-handlingen visar. Den intygande personen gör detta genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande  Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer  De kopior som skickas till SLU för bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå måste vara vidimerade.
Please pickup the phone

stadium outlet malmo
sjalvskadebeteende autism
friedrich duerrenmatt werke
multi global woven cabrillo
strategiska urval

Kopia på id-handling.

Du kan be någon du känner bestyrka dina dokument.