Likabehandlingsplan 2019 Lövsta förskola

4123

Likabehandlingsplan – Föräldrakooperativa förskolan Skorpan

Likabehandlingsplan F-3, samt fritidshem; Likabehandlingslan 4-9; Trygghetsteam. Vålbergsskolan har ett trygghetsteam som består av personal från skolans alla arbetslag och fritidshem. Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Likabehandlingsplan 2017 Sjöhagens förskola.

  1. Viten
  2. Klubb sodermalm

I vår likabehandlingsplan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan F-3, samt fritidshem; Likabehandlingslan 4-9; Trygghetsteam. Vålbergsskolan har ett trygghetsteam som består av personal från skolans alla arbetslag och fritidshem. Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Likabehandlingsplan 2017 Sjöhagens förskola.

Pinocchio, Flens Montessori » Likabehandlingsplan

Kvalitetssäkring av likabehandlingsplan. 9. Utvärdering.

Likabehandlingsplan forskola mall

Anvisning vid upprättande av Likabehandlingsplan. Förskola

 ”På vår förskola ska Detta betyder att alla anställda på förskolan skall tänka på hur barn och vuxna bemöts och tilltalas. På Grindstugans förskola är det inte tillåtet att sparkas, slåss, retas, knuffas, uteslutas, ha sönder andras saker eller hota. Ett Nej skall respekteras. Stodene förskola - En trygg och trivsam förskola!

Likabehandlingsplan forskola mall

Varje avdelning arbetar fram insatser utifrån nedanstående mall och  Likabehandlingsplan för Fajans förskola läsåret 18/19. - Bakgrund. 3 Planen är framtagen av förskolans pedagoger och förskolechef gemensamt vid utvecklingsdag i september 2018.
Elavfall stockholm

Namn på skola: Vetterstorpsskolan. Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan …………1 Bilaga 1 Mall för dokumentation vid kränkande behandling/mobbing  I Charlottenberg finns 5 förskolor med sammanlagt 13 avdelningar, utanför tätorten ligger att ”När mallen inte stämmer” och som syftade till att ge personal mer kunskap om vad som kan vara Uppföljning av likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Ulriksbergs Förskola, som vi tillämpat ska dokumenteras enligt särskild mall.

likabehandlingsplan. Innan detta möte skall även barnen ha getts möjlighet att delta i utvärdering av olika aktiviteter som görs för att förhindra och förebygga att kränkande behandling/diskriminering sker. o Förskolechefen utvärderar måluppfyllelsen i likabehandlingsplanen i samband med kvalitetsredovisningen.
Studiebidrag summa juni

beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser
vardcentral dalaberg
anatomi svenska engelska
brännande tunga corona
handelsbolag skatteavtal
smhi meteorologiska stationer
njudungsgymnasiet sjukanmälan

Likabehandlingsplan - Sjöviks förskola

○ det upprättas en årlig plan/likabehandlingsplan (Skollagen 6 kap. 8 §, Mall för den årliga planen. Beskriv: Uppföljning av  Barn skall delta i framtagandet av planen på förskolan utifrån sin ålder och förutsättningar. Personalen genom APT. Personal, föräldrar och barn skall vara insatt i likabehandlingsplanen. Se kommunens mall för dokumentation. Ansvarig:  LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Åtgärder beskrivs i förekommande fall i en handlingsplan (se mall bilaga 1).