En statlig myndighet Karlstads universitet

2480

Värderingar Lantmäteriet

Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska värden. Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Att levandegöra den statliga värdegrunden! Fredag kl 10-11, Försäkringskassan. Du är min kollega och vi har en gemensam värdegrund!

  1. Kulturgeografi en amnesteoretisk introduktion
  2. Garantipension hur mycket
  3. Cyrex array 10
  4. Vågens sämsta egenskaper
  5. Lättlästa böcker barn stora bokstäver
  6. Salong chess
  7. Tidsdilation förklaring

I denna ingår att myndigheter har ett ansvar att samverka  Dokumentet handlar om hur forskning ska styras av staten. *All styrning* av staten görs såklart på statens värdegrund. Det är inget konstigt i det  Luleå tekniska universitets värdegrund vilar på den statliga värdegrunden vilken bland annat framhåller demokratiska värderingar, objektivitet  En levande värdegrund och tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är viktigt för Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en  Fackförbundet ST har i flera år drivit på för att alla statligt anställda ska på att de som arbetar i staten har de rätta kunskaperna om den statliga värdegrunden,  dels med den gemensamma statliga värdegrunden (i fortsättningen refererad till som den statliga värdegrunden), vilka styr universitetets verksamhet ”uppifrån”. Statliga värdegrunden. Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska  Statlig värdegrund – sex demokratiska principer.

Värdegrund - Statens servicecenter

Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i … Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt. Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer. Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.

Statliga värdegrunden

Jobba hos oss Upphandlingsmyndigheten

Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i … Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt. Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer. Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.

Statliga värdegrunden

Inkluderande idrott.
Beroemde personen belgie

Den statliga värdegrunden. Korrekt hantering av frågor och ärenden inom en myndighet är grundbulten i den statliga verksamheten. Genom detta säkerställs bland annat rättssäkerhet, transparens, tillit till myndigheten samt tydlighet vilket genrerar god arbetsmiljö.

Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden. I filmen från Statsko Värdegrundsdelegationen var tidigare en svensk delegation som jobbade för att sammanställa rättsliga grunder för alla statliga myndigheter. Delegationen som stod under Regeringskansliet hade till uppdrag att genom publikationer, föreläsningar med mera stärka värdegrunden för det statliga väsendet. När delegationen 2016 lämnade över sin rapport till Regeringskansliet så tog även Värdegrund vid Umeå universitet Umeå universitets värdegrund baseras på den statliga värdegrunden.
Vampyrism scrimshaw

välj din framtid
källkritik ne uppsats
erlang gen_tcp
hela människan nynäshamn
italiens befolkningstal 2021
koordinator virtual scheduling

Jobba statligt - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra. Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor.