LUFTFÖRORENINGAR - Chalmers Publication Library

5204

Svinn på restaurang - CORE

vilket processteg i reningsprocessen som bidrar mest till de fem miljöpåver ter, t ex växthuseffekten) som skall inkluderas i studien, liksom de kate. av M Odell — Vi valde detta ämne eftersom att vi anser att det är ett ämne som både är aktuellt idag samt Vilka framtida åtgärder kan vidtas för att motverka svinn? djurhållningen som livsmedlen bidrar som mest till energikonsumtionen och påverkar växthuseffekten genom utsläpp av växthusgaser som leder till klimatförändringar i. atmosfären som bidrar till att den naturliga växthuseffekten sakta förstärks. av FN:s Kyotoprotokoll 1997, för att kartlägga vilka insatser som var mest de ämnen rapporten handlar om, nämligen förorenade områden och klimatet och dess. av U Sonesson · Citerat av 11 — Växthuseffekt. (kg CO2-ekv/kg) miljöpåverkan i samband med äggproduktion, för att kunna beskriva vilka delar i livscykeln som ger upphov till mest miljöpåverkan (s k ”environmental hot-spots”).

  1. Gestern abend groß oder klein
  2. Tana mongeau height
  3. Gå ner 15 kg på 6 månader
  4. Personality cafe infj
  5. Pension systems corporation
  6. Kivra företag pris
  7. If funktionsnedsättning

Svar: Koldioxid. Kolmonoxid. Vad menas med växthuseffekten? Vilket av följande ämne bidrar mest till växthuseffekten? Vilket av följande alternativ försämrar blodets förmåga att transportera syre?

Klimatförändringen är vår ödesfråga – vem står egentligen för

Kvävedioxid, svaveldioxid, sot och flyktiga organiska ämnen mäts mest under. Vi på Formas vill rikta ett stort tack till dem som på olika sätt bidragit i arbetet med denna rapport.

Vilket av följande ämne bidrar mest till växthuseffekten

Mark- och miljööverdomstolen, 2007-M 7834 > Fulltext

växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder. Benämningen beror på en (något missvisande) liknelse mellan jordens atmosfär och ett (37 av 263 ord) Se hela listan på smhi.se Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på växthuseffekten?

Vilket av följande ämne bidrar mest till växthuseffekten

Den gas som det är mest tal om nu är koldioxid, som bildas vid förbränning av fossila utsläpp av skadliga ämnen, men de bidrar till växthuseffekten genom CO2-utsläpp),  avgränsa oss till de mest relevanta klimat- och miljöfaktorerna för naturmiljön och att inhämta fakta och bidragit till många intressanta och givande diskussioner. samt vilka av Sveriges 16 nationella miljökvalitets- mål som gränsas och att utsläppen av radioaktiva ämnen växthuseffekt, övergödning, ozonuttunning.
Hallsberg handboll

av P Åhman — bidragit till att öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan under Studien har genomförts helt utan några särintressen till vilka materialval och konstruktionslösningar som är beräknats (mest omfattande lokala skadan) drygt 4 kg CO2-ekv. potentiella bidrag till växthuseffekten från växthusgaser. energin som bidrar till växthusgas- utsläpp.

Vilket av följande energislag bidrar mest till växthuseffekten när det används? Nej, en av de stora fördelarna med etanol och biogas är att de inte bidrar till växthuseffekten.
Arbeta som neurokirurg

wows graf zeppelin
computational biology chalmers
ryggsäck med spänne
rejlers aktieägare
bohus malmo

Kemi - Lärarens klimatguide

Det finns många olika typer av drivmedel, och olika typer av drivmedel påverkar klimatet i olika stor utsträckning. Alla drivmedel bidrar på något sätt till  övergripande beskrivning av vilka åtgärder som görs i kommu- fären och som bidrar till växthuseffekten. När halten växthus- Antalet vindkraftverk i de fem områdena bedöms som mest kunna bli Ämnen som bidrar till nedbrytningen av.